โปรแกรมการเลือกอย่างง่าย

ขั้นตอนที่ 1 เลือกทิศทางการติดตั้ง

ขั้นตอนที่ 2 ป้อนเงื่อนไข

ระยะเคลื่อนที่ (มม.)
ความเร็ว (มม./วินาที)
0
น้ำหนัก (กก.)
0
ความเร่ง (G)

หมายเหตุ: คอนโทรลเลอร์สเต็ปจะมีเฉพาะความเร่งพิกัดเท่านั้น

เพิ่มเงื่อนไขการค้นหา

คอนโทรลเลอร์เซอร์โวไดรเวอร์ 

แรงดันไฟฟ้า

ไดรเวอร์คอนโทรลเลอร์สเต็ป 

แรงดันไฟฟ้า

ไดรเวอร์มอเตอร์เชิงเส้น 

แรงดันไฟฟ้า

ชุดประหยัด 

ชุดกะทัดรัด 

ชุดอเนกประสงค์ 

ซีรี่ส์ Super FA 

ซีรี่ส์สะอาด 

ซีรี่ส์มอเตอร์เชิงเส้น 

ความแม่นยำของตำแหน่งซ้ำ

ความแม่นยำของตำแหน่งซ้ำ

ความแม่นยำของตำแหน่งซ้ำ

อื่นๆ

ผลการค้นหา

โปรแกรมนี้เป็นเพียงการเลือกตามเงื่อนไขอย่างง่าย เมื่อตัดสินใจเลือกรุ่นแล้ว ควรพิจารณาข้อกำหนดเฉพาะของการใช้งานจริงทั้งหมดด้วย

©ลิขสิทธิ์ 2014 THK CO., LTD.